Dette domenet er registrert av Statens vegvesen.
Se også www.vegvesen.no

This domain is reserved by the Norwegian Public Roads Administration.
See also www.vegvesen.no